Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj

VZN - Všeobecné záväzné nariadenia obce Opoj

2024

VZN č. 1-2024 obce Opoj o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch

VZN č. 1-2024 obce Opoj o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,32 kB

2023

VZN č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Opoj

VZN č.1 2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,85 kB

Dodatok č. 1 k VZN obce Opoj č. 1/2023

Dodatk č.1 k VZN č.1 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,55 kB

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1-2023 k VZN č. 1-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,26 kB

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 3/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Dodatok č.1-2023 k VZN č.3-2021-poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,37 kB

VZN č. 2/2023 o zrušení financovania originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN č. 2-2023 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,35 kB

Dodatok č, 2/2023 k VZN č. 3/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Dodatok č.2-2023 k VZN č.3-2021-poplatok za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,47 kB

2022

VZN obce Opoj č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Opoj č.1 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,82 kB

VZN obce Opoj č. 2/2022 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva v roku 2023

VZN - financovanie MŠ - schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,3 kB

2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky finančného príspevku na MŠ

VZN č. 1_2021 o určení výšky finančného príspevku na MS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,45 kB

VZN č. 2/2021 - Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 04/2021 Územného plánu obce Opoj

VZN č. 2_2021 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,61 kB

Príloha č. 1 k VZN č.2/2021 - Záväzná časť

Príloha č. 1 k VZN - Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,59 kB

Príloha č. 2 k VZN č. 2 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Príloha č. 2 k VZN - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,48 MB

VZN č. 3/2021 o poplatku za rozvoj

VZN č. 3_2021 o poplatku za rozvoj_-_ final 13.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,08 kB

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach

VZN č. 4_2021 o miestnych daniach_-_ final_13.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,17 kB

VZN č. 5/2021 o financovaní originálnych kompetencii - školstvo 2022

VZN_c_5_2021_o_financovani_originalnych_kompetencii_skolstvo_2022_-_final_13.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266 kB

VZN č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č_6_2021 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi_final_13.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,87 kB

2020

VZN_1_2020_o_pravidlách_času_predaja_v_obchodoch_a_prevádzkárňach_poskytujúcich_služby_na_území_obce_Opoj

VZN_1_2020_o_pravidlách_času_predaja_v_obchodoch_a_prevádzkárňach_poskytujúcich_služby_na_území_obce_Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,84 kB

VZN_2_2020_o_financovaní_originálných_kompetencií_obce_Opoj_na_úseku_školstva - zrušené VZN č. 6/2020

VZN_2_2020_o_financovaní_originálných_kompetencií_obce_Opoj_na_úseku_školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,28 kB

VZN_3_2020_o_ podmienkach_ poskytovania_ dotácií_ z_ rozpočtu_obce

VZN_3_2020_o_ podmienkach_ poskytovania_ dotácií_ z_ rozpočtu_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,83 kB

VZN_4_2020,_ktorým_sa_ vyhlasuje_ záväzná_ časť_ Územného_ plánu_ obce_ Opoj_ –_ Zmeny_ a_ doplnky_č_3_2020

VZN_4_2020,_ktorým_sa_ vyhlasuje_ záväzná_ časť_ Územného_ plánu_ obce_ Opoj_ –_ Zmeny_ a_ doplnky_č_3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,24 kB

VZN_5_2020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_ za_komunálne_odpady

VZN_5_2020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_ za_komunálne_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,25 kB

VZN_6_2020_o_určení_výšky_finančných_prostriedkov_určených_na_mzdy_a_prevádzku-na_žiaka_základnej_umeleckej_školy,_dieťa_materskej_školy_a_žiaka_školského_zariadenia

VZN_6_2020_o_určení_výšky_finančných_prostriedkov_určených_na_mzdy_a_prevádzku-na_žiaka_základnej_umeleckej_školy,_dieťa_materskej_školy_a_žiaka_školského_zariadenia .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,71 kB

VZN_7_2020_o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie

VZN_7_2020_o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,75 kB

2019

VZN č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2015 - Štatút obce

VZN č. 1_2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1_2015 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,86 kB

VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 2_2019 o miestnom referende Opoj .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,38 kB

Štatút obce Opoj

Štatút- Opoj 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,27 kB

VZN č. 4/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN č. 4_2019 vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,66 kB

VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Opoj

VZN č. 5_2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,14 kB

VZN č. 3/2019 o o čistote a o ochrane verejnej zelene

VZN č. 3_2019 o ochrane verejnej zelene .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,57 kB

VZN č. 6_2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie

VZN č. 6_2019 - o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,34 kB

Rokovací poriadok OZ v Opoji

Rokovací poriadok OZ 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,98 kB

VZN č. 7/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 7_2019 o spôsobe nahradného zasobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,3 kB

VZN č. 8/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

VZN č. 8_2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,87 kB

VZN č. 9/2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkárňach poskytujúcich služby na území obce Opoj

VZN č. 9_2019 o čase predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,52 kB

VZN č. 10/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj na úseku školstva v roku 2020

VZN_c_10_2019_o_financovani_originalnych_kompetencii_skolstvo_2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,89 kB

VZN č. 11/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č.11_2019 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 847,87 kB

VZN č. 12/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN č. 12_2019 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,54 kB

2018

VZN_c_3_2018_o_zasadach_rvorby_a_cerpania_FPUO_v_najomnych_bytoch.pdf

VZN_c_3_2018_o_zasadach_rvorby_a_cerpania_FPUO_v_najomnych_bytoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,61 kB

VZN_c_6_2018_o miestnych_daniach_a_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf

VZN_c_6_2018_o miestnych_daniach_a_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,17 kB

VZN_c_5_2018_o_financovani_originalnych_kompetencii_skolstvo_2019.pdf

VZN_c_5_2018_o_financovani_originalnych_kompetencii_skolstvo_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 443,31 kB

VZN_c_4_2018_-_Zasady_hospodarenia_s_finacnymi_prostriedkami_obce_Opoj.pdf

VZN_c_4_2018_-_Zasady_hospodarenia_s_finacnymi_prostriedkami_obce_Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,63 MB

VZN_c_2_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_uzemi_obce_Opoj.pdf

VZN_c_2_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_uzemi_obce_Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,04 kB

VZN_c_1_2018_o_zavedeni_a_poskytovani_elektronickych_sluzieb.pdf

VZN_c_1_2018_o_zavedeni_a_poskytovani_elektronickych_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,51 kB

2017

Rokovaci_poriadok_OZ_Opoj.pdf

Rokovaci_poriadok_OZ_Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,17 kB

VZN_c_1_2017_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf

VZN_c_1_2017_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,43 kB

Dodatok_c_1_2017_k_VZN_c_2_2016.pdf

Dodatok_c_1_2017_k_VZN_c_2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,29 kB

Dodatok_1_k_Rokovaciemu_poriadku_OZ.pdf

Dodatok_1_k_Rokovaciemu_poriadku_OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,03 kB

2016

VZN_3_2016_-_Zasady_hospodarenia_s_financnymi_prostriedkami_obce_Opoj.pdf

VZN_3_2016_-_Zasady_hospodarenia_s_financnymi_prostriedkami_obce_Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB

VZN_2_2016_-_Financovanie_originalnych_kompetencii_v_skolstve_2017.pdf

VZN_2_2016_-_Financovanie_originalnych_kompetencii_v_skolstve_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,27 kB

VZN_1_2016_Komunalny_odpad_a_zumpy.pdf

VZN_1_2016_Komunalny_odpad_a_zumpy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,59 kB

Statut_obce_Opoj.pdf

Statut_obce_Opoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 723,37 kB

2015

VZN_c.4_2015_-_Trhovy_poriadok.pdf

VZN_c.4_2015_-_Trhovy_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,31 kB

VZN_c.3_2015_Financovanie_orginalnych_kompetencii_2016.pdf

VZN_c.3_2015_Financovanie_orginalnych_kompetencii_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 447,14 kB

VZN_c.2_2015_O_miestnych_daniach.pdf

VZN_c.2_2015_O_miestnych_daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 909,15 kB

VZN_c.1_2015_Zasady_odmenovania.pdf

VZN_c.1_2015_Zasady_odmenovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,11 kB

2013

VZN_c.2_2013_Financovanie_orginalnych_kompetenci_obce.pdf

VZN_c.2_2013_Financovanie_orginalnych_kompetenci_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298 kB

VZN_c.1_2013_Zmena_2_2012_UPO.pdf

VZN_c.1_2013_Zmena_2_2012_UPO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,63 kB

2012

VZN_c.5_2012_O_urceni_vysky_dotacie_na_skolstvo.pdf

VZN_c.5_2012_O_urceni_vysky_dotacie_na_skolstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,2 kB

VZN_c.4_2012_Zasady_hospodarenia_s_fin._prostr._obce.pdf

VZN_c.4_2012_Zasady_hospodarenia_s_fin._prostr._obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,36 kB

VZN_c.3_2012_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.pdf

VZN_c.3_2012_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,14 MB

VZN_c.2_2012_O_poskytovani_prispevkov_z_rozpoctu_obce.pdf

VZN_c.2_2012_O_poskytovani_prispevkov_z_rozpoctu_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,36 kB

VZN_c.2_2012_O_poskytovani_prispevkov_z_rozpoctu_obce.doc

VZN_c.2_2012_O_poskytovani_prispevkov_z_rozpoctu_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 98,5 kB

VZN_c.2_2012_O_nakladani_s_najomnymi_bytmi.doc

VZN_c.2_2012_O_nakladani_s_najomnymi_bytmi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB

VZN_c.1_2012_Pridelovanie_sprava_najomnych_bytov - Zrušené.pdf

VZN_c.1_2012_Pridelovanie_sprava_najomnych_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,64 kB

VZN_c.1_2012_Najomne_byty.pdf

VZN_c.1_2012_Najomne_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,26 kB

2011

VZN_c.4_2011_O_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf

VZN_c.4_2011_O_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,36 kB

VZN_c.1_2011_O_podmienkach_drzania_psov.pdf

VZN_c.1_2011_O_podmienkach_drzania_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,1 kB

Dodatok_2_k_VZN_2_2011_prispevky_MS.pdf

Dodatok_2_k_VZN_2_2011_prispevky_MS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,84 kB

Dodatok_1_k_VZN_2_2011.pdf

Dodatok_1_k_VZN_2_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,69 kB

2009

VZN_c.4_2009_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.doc

VZN_c.4_2009_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61 kB

VZN_c.3_2009_Sposob_vyska_uhrady_za_opatrovatelsku_sluzbu.doc

VZN_c.3_2009_Sposob_vyska_uhrady_za_opatrovatelsku_sluzbu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 48,5 kB

VZN_c.2_2009_O_uhradach_za_sluzby_poskytovane_obcou_opoj.doc

VZN_c.2_2009_O_uhradach_za_sluzby_poskytovane_obcou_opoj.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 81,5 kB

2008

VZN_c.2_2008_O_prispevkoch_na_dieta_v_MS_a_SJ.doc

VZN_c.2_2008_O_prispevkoch_na_dieta_v_MS_a_SJ.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB

VZN_c.1_2008_o_urceni_prevadzkoveho_casu_a_casu_predaja_v_obchodoch.doc

VZN_c.1_2008_o_urceni_prevadzkoveho_casu_a_casu_predaja_v_obchodoch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

2007

VZN_c.2_2007_Metodika_prispevkov_z_rozpoctu_obce.doc

VZN_c.2_2007_Metodika_prispevkov_z_rozpoctu_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB

VZN_c.1_2007_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.doc

VZN_c.1_2007_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61,5 kB

VZN_c.11_2007_Hospodarenie_a_nakladanie_s_majetkom_obce.doc

VZN_c.11_2007_Hospodarenie_a_nakladanie_s_majetkom_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB

2006

VZN_c.2_2006_Prevadzkovy_poriadok_cintorina_a_domu_smutku.doc

VZN_c.2_2006_Prevadzkovy_poriadok_cintorina_a_domu_smutku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 126 kB

VZN_c.1_2006_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.doc

VZN_c.1_2006_O_miestnych_daniach_a_o_miestnych_poplatkoch_za_komunalny_a_stavebny_odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 121 kB

2002

VZN_c.2_2002_O_podmienkach_chovu_a_drzania_psov.doc

VZN_c.2_2002_O_podmienkach_chovu_a_drzania_psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB

VZN_c.2_2002_O_nakladani_s_najomnymi_bytmi.doc

VZN_c.2_2002_O_nakladani_s_najomnymi_bytmi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

facebook

instagram

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 29 °C 16 °C
streda 19. 6. oblačno 29/18 °C
štvrtok 20. 6. slabý dážď 26/18 °C
piatok 21. 6. mierny dážď 28/18 °C

Členstvo

ZMOS

ZMO REGION

MAS 11 PLUS

Mikroregión 11 PLUS