Navigácia

Obsah

Správy

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Opoj uskutoční v dňoch 22. - 24. marca 2019 zber veľkoobjemového odpadu. Po obci bude rozmiestnených 7 kontajnerov. Odpad ako napr. nábytok je potrebné rozobrať na menšie časti.
Do kontajnerov je zakázané vkladať odpad zo zelene, pneumatiky, stavebný odpad, nebezpečný odpad. celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Odpisy plynomerov


Vedúca poštového úradu oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca marec bude zamestnanec pošty vykonávať odpisy plynomerov a preto Vás žiada, aby ste mu umožnili prístup k plynomerom.
celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Zber drevnej hmoty

Zberné miesto drevná hmota farma Vlčkovce silo š.4 celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: admin prevod
tavos

Kanalizácia nie je kontajner na odpad ani zberný dvor

Žiadame o dodržanie disciplíny v oblasti odpadových vôd. celý text

ostatné | 1. 1. 2019 | Autor: admin prevod

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava informuje o povinnosti registrácie chovu ošípaných. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: admin prevod

Usmernenie pre obce

Opatrenia na ochranu osôb v súvislosti s nálezmi nebezpečných zásielok. celý text

ostatné | 30. 11. 2016 | Autor: admin prevod

Nakladanie s odpadmi od 1.7.2016

Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Opoj. celý text

ostatné | 1. 7. 2016 | Autor: admin prevod