Navigácia

Obsah

Obec Opoj ako správca miestnych daní  upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022, a to do 31. januára 2022. 

Bližšie info: Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2022

Aktuality

19.01.2022

Oznam: Likvidácia vianočných stromčekov

Likvidácia vianočných stromčekov sa uskutoční od piatku 21.01.2022 do pondelka 24.01.2022. Veľkoobjemový kontajner určený len na vývoz vianočných stromčekov bude umiestnený pri bytovke č. 253.

Detail

19.01.2022

Oznam

Oznam - Spoločnosť FCC

Náhradný termín vývozu Biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je vo štvrtok 20.01.2022. Vývoz zo dňa 18.01.2022 sa neuskutočnil z technických príčin.

Detail

13.01.2022

Oznam

PO a FO-podnikatelia, ktorí majú sídlo na území obce, ktoré na území obce pôsobia alebo poskytujú služby pre obyvateľov obce, môžu do 31.01.2022 požiadať obec o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Bližšie informácie obsahuje VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií.

Detail

12.01.2022

Oznam

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2022

Obec Opoj ako správca miestnych daní upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani do 31.01.2022.

Detail

Úradná tabuľa