Navigácia

Obsah

Obec Opoj ako správca miestnych daní  upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022, a to do 31. januára 2022. 

Bližšie info: Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2022

Aktuality

13.01.2022

Oznam

Oznam

Upozorňujeme občanov, že vývoz komunálneho odpadu je naplánovaný podľa doručeného harmonogramu na každý druhý štvrtok. Prvý vývoz KO sa uskutoční dnes 13.1.2021. Nezabudnite vyložiť smetné nádoby.

Detail

13.01.2022

Oznam

PO a FO-podnikatelia, ktorí majú sídlo na území obce, ktoré na území obce pôsobia alebo poskytujú služby pre obyvateľov obce, môžu do 31.01.2022 požiadať obec o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Bližšie informácie obsahuje VZN č. 3/2020 o poskytovaní dotácií.

Detail

12.01.2022

Oznam

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2022

Obec Opoj ako správca miestnych daní upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani do 31.01.2022.

Detail

29.12.2021

Oznam FCC

FCC oznamuje svojím zákazníkom, že plánovaný zvoz komunálneho odpadu dňa 31. decembra 2021 sa uskutoční v doobedňajších hodinách a preto žiada občanov aby vyložili nádoby s KO v ranných hodinách.

Detail

Úradná tabuľa