Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj          Trnavský  
Okres                                   Trnava  
Región ZMO Jaslovské Bohunice  
Počet obyvateľov                  1136  
Rozloha                                462 ha  
Prvá písomná zmienka       r.1266  

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Opoj

Opoj je obec s približne 1150 obyvateľmi, ležiaca uprostred lúk, lesov a polí. Prvá písomná zmienka o obci pochádza roku 1266. Dnešný moderný Opoj ponúka popri obchode priamo v obci možnosť dostať sa pohodlne aj do veľkých nákupných centier s najširšou ponukou tovaru. V obci Opoj sa nachádza materská škola a pošta. Obec poskytuje svojou polohou uprostred zelene vysokú kvalitu života, čistý vzduch a pokojnú rodinnú atmosféru. V dôsledku plnej zamestnanosti v regióne je trvale zabezpečený vysoký štandard. Popri cyklistike a turistike poskytuje množstvo možností využitia voľného času aj športový areál s futbalovým ihriskom priamo v obci.

Kalendár akcií

Aktuality

10.01.2021

Daňové priznanie

Daňové priznanie

Obec Opoj ako správca miestnych daní v k. ú. Opoj, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v z .n. p., upozorňuje daňovníkov u ktorých nastali zmeny v miestnych daniach oproti roku 2020, že sú povinní do 31.01.2021 podať na Obecnom úrade v Opoji daňové priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, so stavom k 1.1.2021.

Detail

04.01.2021

paragraf

Uznesenie vlády SR zo dňa 31.12.2020

V súvislosti s Uznesením vlády SR zo dňa 31.12.2020 č. 808/2020 Obecný úrad v Opoji je pre verejnosť zatvorený do 24. januára 2021. Súrne prípady po telefonickej konzultácii s pracovníkmi OcU Opoj budú vybavené.

Detail

04.01.2021

Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu KOMUNÁLNEHO ODPADU a TRIEDENÉHO ZBERU

V prílohe: Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU

Detail

04.01.2021

Nový rok

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Želajme si v Novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom. Dobrôt vždy plný stôl, šťastia vždy za veľký kôš a k tomu liek na každý bôľ.

Detail

17.12.2020

Obecný úrad - karanténa

Obecný úrad bude od 17.12.2020 do odvolania zatvorený z dôvodu karantény.

Detail

10.12.2020

info

Nový plán opatrení v skratke

účinné od 11.12.2020

Detail

27.11.2020

Obecná knižnica Opoj - otváracie hodiny

každý piatok, v čase od 15.00 - 17.00 hod.

Detail

Úradná tabuľa