Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj

Cirkevné publikácie

  • Pavol Zemko: Opoj s ružencom v ruke – v roku 2006 bola vydaná mariánska publikácia zachytávajúca dôležité časti apoštolského listu Jána Pavla II. Rosarium Virginis Marie zo 16. 10. 2002, akou je aj návod modlenia sv. ruženca, či históriu Bratstva živého ruženca v Opoji.
  • Pavol Zemko: Cirkev v Opoji – predstavuje kroniku vyše 200. ročnej histórie Farnosti Najsvätejšej Trojice pod ochranou Bolestnej Panny Márie v Opoji. Publikáciu vydal DSSJP v Majcichove v roku 2007.
  •  Pavol Zemko: Významní opojskí rodáci – Márii Hollósyovej ( umeleckej výšivkárke, návrhárke a zakladateľke výšivkárskej školy v Cíferi, hlavnej inštruktorke Spolku Izabella v Cíferi ), vdp. Ľudovítovi Gašparovi – Zaosekovi ( rímskokatolíckemu kňazovi, národnému dejateľovi, ľudovému a náboženskému spisovateľovi – humoristovi ), PhDr. Františkovi Hlavičkovi ( filológovi, učiteľovi a stredoškolskému profesorovi, básnikovi, rezbárovi, matičiarovi, vydavateľovi, local patriotovi par excellence, propagátorovi odkazu Ľ. G. – Zaoseka a rodného opojského nárečia ), Jozefovi Dókovi st. ( malirovi, fotografovi a výtvarníkovi ) je venovaná publikácia s pripomenutím odkazu opojského farára Mons. Alexandra Pavla Buznu ( maliara a reštaurátora ). Publikáciu vydala RKC, farnosť Opoj v roku 2007 s finančnou podporou Business Expert, s. r. o. Trnava. Technickú a grafickú úpravu urobila Ivona Matúšová z Trnavy.
  • Pavol Zemko: Zaosekov Opoj – po úvode sa čitateľovi predstavuje Zaosekov vlastný životopis, ako ho zachoval E. Sándorfi v roku 1902. Publikáciu Vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová Trnava v roku 2008.
  • Marian Klčo: Alexander Buzna, 140. výročie narodenia – Pracovník Balneologického múzea v Piešťanoch, Marian Klčo – ocenený 7. 6. 2008 Divadelno – speváckym súborom Jána Palárika v Majcichove – Miestnou skupinou v Opoji Cenou Ľudovíta Gašpara – Zaoseka, mapuje život a dielo vsdp. Mons. Alexandra Pavla Buznu na Slovensku i v zahraničí. Publikáciu vydal DSSJP v Majcichove v roku 2007.
  •  Klára Trháčová: Zaosek – 100. výročie úmrtia – Aktivistka a kronikárka, učiteľka v Dlhom Poli pri Žiline predstavuje prierez Zaosekovou humoristickou tvorbou. 7. 6. 2008 bola ocenená Cenou starostu Obce Opoj. Publikáciu vydal DSSJP v Majcichove v roku 2008.