Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj

Publikácia o obci Opoj

V júni 2001 Obecný Úrad Opoj v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave vydal pri príležitosti 735    výročia prvej písomnej zmienky o obci Opoj , ktorá pochádza z roku 1266, publikáciu o obci Opoj. Rozhodli sme sa pripomenúť si túto významnú skutočnosť a dúfame, že vydaním tejto knižky sme prispeli a prispejeme k lepšiemu poznaniu dejín našej obce. Veríme že kňižku si čitateľ prečíta so záujmom a mnohí, najmä mladší čitatelia sa dozvedia i veľa nových faktov, s ktorými sa v doterajšom živote nestretli. V knihe nám ide hlavne o to zachytiť najdôležitejšie historické a kultúrne udalosti obce, ktoré by sa inak pre krátkosť pamäte vytratili.  Opoy 1266, Apay 1341, Opaj 1773, Opoj od roku 1808 zažil vo svojom vývoji svoje svetlé i tienisté stránky. Z pokolenia na pokolenie si ľudia navzájom odovzdávali svoje skúsenosti, radosti, ale i žiaľ zo života. Napriek tomu, že v publikácii sú spracované informácie z materiálov dostupných v archívoch, v múzeách, zápisníkoch, kronikách i osobných spomienkach, určite to nie je všetko a zostane veľa nezodpovedaného. Tieto stránky však majú byť základom pre ďalšie, ktoré budú nasledovať a už poznané dopĺnať a rozširovať.

Publikáciu zostavili: Mgr. Jozef Pocisk   a  Mgr. Jozef Urminský
Autori:  Anton Bílik, PhDr. Miroslav Hlavička, RNDr. Miroslav Hornáček, Mgr. Jozef Pocisk, Alojz Matúš, Mgr. Jozef Urminský, Mgr.   Eva  Zlatošová, ThMgr. Jozef Bohunický, Oľga Hlinková, Mgr. Henrich Krč, Mgr. Alžbeta Malinovská, Jozef Šušel st., ThLic. Pavol Zemko, Anton Kudláč