Navigácia

Obsah

Majetkové priznanie za rok 2022

Majetkové priznanie starostky obce Opoj "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022", bolo odovzdané prostredníctvom Obce Opoj dňa 15.05.2023 zaevidované pod č. p. 884/2023 v počte 14 strán + 1 príloha, na vyhodnotenie komisii pre ochranu verejného záujmu pri OZ Opoj.

Majetkové priznanie starostky obce Opoj za rok 2022 (1.57 MB)

Záznam zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu v obci Opoj - za rok 2022 (296.22 kB)

 

Majetkové priznanie za rok 2021

Majetkové priznanie starostky obce Opoj "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021", bolo odovzdané prostredníctvom Obce Opoj dňa 22.12.2022 zaevidované pod č. p. 2917/2022 v počte 15 strán + 2 prílohy, na vyhodnotenie komisii pre ochranu verejného záujmu pri OZ Opoj.

Majetkové priznanie starostky obce Opoj za rok 2021 (4.86 MB)

Záznam zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu v obci Opoj - za rok 2021 (280.4 kB)

 

Majetkové priznanie za rok 2021

Majetkové priznanie starostu obce Opoj "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021", bolo odovzdané prostredníctvom Obce Opoj dňa 26.04.2022 zaevidované pod č. p. 765/2022 v počte 23 strán + 3 prílohy, na vyhodnotenie komisii pre ochranu verejného záujmu pri OZ Opoj.

Majetkové priznanie starostu obce Opoj za rok 2021

Záznam zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu v obci Opoj - za rok 2021

 

Majetkové priznanie za rok 2020

Majetkové priznanie starostu obce Opoj "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020", bolo odovzdané prostredníctvom Obce Opoj dňa 31.03.2021 zaevidované pod č. p. 452/2021 v počte 27 strán + 5 príloh, na vyhodnotenie komisii pre ochranu verejného záujmu pri OZ Opoj.

Majetkové priznanie starostu obce Opoj za rok 2020 (21.16 MB)

Záznam zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu v obci Opoj - za rok 2020 (282.34 kB)

 

Majetkové priznanie za rok 2019

Majetkové priznanie starostu obce Opoj "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019", bolo odovzdané prostredníctvom Obce Opoj dňa 29.4.2020 zaevidované pod č. p. 316/2020 v počte 24 strán + 4 prílohy, na vyhodnotenie komisii pre ochranu verejného záujmu pri OZ Opoj.

Majetkové priznanie starostu obce Opoj za rok 2019

Záznam zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu v obci Opoj - za rok 2019 (269.73 kB)