Navigácia

Obsah

Majetkové priznanie za rok 2019

Majetkové priznanie starostu obce Opoj "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019", bolo odovzdané prostredníctvom Obce Opoj dňa 29.4.2020 zaevidované pod č. p. 316/2020 v počte 24 strán + 4 prílohy, na vyhodnotenie komisii pre ochranu verejného záujmu pri OZ Opoj.

Majetkové priznanie starostu obce Opoj za rok 2019