Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj

Kostol

Farský kostol Najsvätejšej Trojice pod ochranou Bolestnej Panny Márie 

V roku 1752 bola na cintoríne postavená kaplnka zasvätená Najsvätejšej Trojici pod ochranou Bolestnej Panny Márie. Pod  kaplnkou sa nachádza krypta rodiny Szásyovej. A to preto, lebo fundátorom – zakladateľom kostola sa 17. mája 1755 stal František Szás z Opoja, ktorý bol synom Pavla a ten bol zase synom Jána; a jeho matkou bola Helena, dcéra Tomáša Nagya de Réthe. Spoluzakladateľkou sa stala Katarína Draveczká z Majcichova. Zakladaciu listinu František Szás doplnil 24. júla 1755 a v Trnave ju potvrdil 23. 5. 1755 biskup Jozef Szentillonay, o čom hovorí jednak Kanonická vizitácia majcichovskej fary zo 7. júla 1756: „Majcichovský farár Ján Novoszad prvýkrát požehnal 29. mája 1752 opojskú kaplnku.“ Ale spomína to aj kanonická vizitácia opojskej farnosti z 22. mája 1847. Kópia fundačnej listiny, overená 14. júna 1813 pečaťou a podpisom Jána Jánošku, kancelára Metropolitnej kúrie v Trnave, je uložená v archíve opojskej farnosti, ale v odpise je aj vo „Visitatio Ecclesiae Majthényiensis Anno 1756. 7. July per Illustrissimum ac Rmum. Dnum Joannem Galgoczy. Eppum. Traguriensem peracta.“

Majcichovský farár Ján Novoszad opäť a na základe zvláštneho splnomocnenia ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Csákyho požehnal opojskú kaplnku 6. júla 1755 – a od tohto dátumu sa  odvíja história kaplnky.
Fundátor František Szás v roku 1754 daroval pre kaplnku dva omšové kalichy s paténami, ktoré sa stále používajú v kostole. Majcichovská kanonická vizitácia z 25. marca 1781 konštatuje, že tieto kalichy požehnal biskup Pavol Révay. V roku 1773 požehnal biskup Anton Révay zvony pre kaplnku.

Prvá známa generálna oprava kostola sa uskutočnila v čase pôsobenia farára Mons. Alexandra Pavla Buznu, kedy sa pristúpilo aj k rozšíreniu kostola v roku 1929 pristavaním prednej časti, ktorá bola ukončená klenbou. Asi v roku 1932 bol novoprestavaný kostol vymaľovaný obrazmi a ornamentmi. Tieto boli poškodené pri páde veže v  auguste 1945. Pri následnej oprave kostola sa maľby zatreli.
Ďalšia generálna oprava kostola, na ktorej sa aktívne podieľali mnohí súčasníci, sa uskutočnila v čase administrovania opojskej farnosti Jánom Bujnom, farárom zo Zavara v roku 1982, kedy sa pristavili schody, zväčšil sa chór, opravila sa strecha, postavila sa veža, urobila sa nová elektroinštalácia a osvetlenie. Celý kostol bol nanovo vymaľovaný a opatrený: krížovou cestou a novým liturgickým zariadením v zmysle Druhého vatikánskeho koncilu – svätostánkom, oltárom a ambonou, ktoré zhotovil Ľ. Chmelár z Piešťan. Po dokončení všetkých prác bol nad vchodom kostola umiestnený nápis zo známeho francúzskeho ekumenického centra Taizé: „Vy, ktorí sem vstupujete, zmierte sa: otec so synom, manžel so ženou a veriaci s tým, ktorí veriť nechce!“ Do kostola sa zakúpil aj nový píšťalový pneumatický organ z Brna. Kostol počas vysluhovania sv. birmovania požehnal trnavský apoštolský administrátor a titulárny biskup, Mons. Dr. Július Gábriš, 17. apríla 1983.
V čase administrovania opojskej farnosti Mgr. Jánom Hudecom, farárom  z Majcichova sa náterom zabezpečila strecha a veža kostola, inštalovali sa elektronické zvony, vykonala sa plynofikácia kúrenia, zaviedla sa voda, zakúpil sa nový Betlehem a  socha Fatimskej Panny Márie.
V prvej polovici roka 2001 sa uskutočnila zatiaľ posledná generálna oprava vonkajšej fasády ako i celého interiéru kostola: pri úprave svätyne sa osadili oltárne kamene s relikviami sv. mučeníkov do podlahy na miesto, kde je oltár, ambona a kňazský sedes; opravila sa elektroinštalácia; namontovali sa nové svietidlá a vykurovacie telesá do lavíc; osadili sa medené žľaby na veži a zateplilo sa schodisko. Napokon bola oprava dovŕšená vymaľovaním kostola obrazmi a ornamentmi Dr. Petrom Čambálom zo Zavara, ktorý na víťazný oblúk umiestnil i nápis: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Kostol 9. júna 2001 požehnal Mons. Dominik Tóth, pomocný biskup a generálny vikár bratislavsko – trnavskej arcidiecézy.

P. ThLic. Ľuboš Kaščák, CM – z komunity vincentínov v Bratislave – Ružinove a odborný asistent špirituálnej teológie RK CMBF UK v Bratislave na Turíce 2004, t. j. 30. mája 2004 začal Sväté misie, ktoré sa uskutočnili po 57 rokoch ( naposledy boli v roku 1947 ) a trvali až do hodovej nedele Najsvätejšej Trojice, 6. júna 2004, čo bude pripomínať misijný kríž pred kostolom. Kríž požehnal pri slávnostnej sv. omši na pamiatku 200. výročia založenia Farnosti – 5. júna 2004 miestny rodák, Mgr. Jozef Bohunický – farár zo Sv. Jura.

14. 6. 2003 požehnal administrátor farnosti Pavol Zemko farský erb, pamätnú tabuľu na priečelí kostola rodákovi, kňazovi, spisovateľovi, humoristovi a národnému buditeľovi Ľudovítovi Gašparovi – Zaosekovi ( 1. 7. 1841 v Opoji – 28. 5. 1908 v Dlhom Poli ). Pamätnú tabuľu zhotovil Oskár Košecký z Viesky pri Dunajskej Strede.

21. 10. 2001, slúžil v opojskom kostole želivský opát, P. Bronislav Ignác Kramár, O. Praem sv. omšu, ktorú v priamom prenose vysielal Slovenský rozhlas Bratislava. Homíliu povedal Pavol Zemko, opojský administrátor a na organe hral Stanislav Šušel, opojský organista. 5. 9. 2004 sme zahájili školský rok 2004/ 2005 pri sv. omši, ktorú znovu vysielal Slovenský rozhlas Bratislava. Spev detí – ZŠ Najsvätejšej Trojice v Opoji, ZŠ Jána Palárika v Majcichove a ZŠ v Pustých Úľanoch, doprevádzala Ivona Matúšová, organistka z Majcichova. Ostatné omšové spevy doprevádzal hrou na organ František Šušel, organista.

Na žiadosť veriacich bol do kostola umiestnený obraz Božieho milosrdenstva a Panny Márie Trnavskej.

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

facebook

instagram

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
takmer jasno 31 °C 18 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 26/17 °C
nedeľa 23. 6. takmer jasno 26/15 °C
pondelok 24. 6. oblačno 26/15 °C

Členstvo

ZMOS

ZMO REGION

MAS 11 PLUS

Mikroregión 11 PLUS