Navigácia

Obsah

Úprava hrobového miesta

Typ: ostatné
OznamÚpravy hrobového miesta sa môžu robiť len na základe písomnej žiadosti a následne až po písomnom súhlase obce.

Vykonávať stavebné úpravy hrobových miest, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska.

Za úpravu hrobového miesta sa považuje:

- vybudovanie alebo oprava obruby,

- osadenie alebo oprava pomníka (t.j. náhrobného kameňa)

- osadenie alebo oprava náhrobnej dosky (t.j. náhrobnej platne)

- vybudovanie alebo oprava urnovej schránky

- vybudovanie alebo oprava hrobky

- iné úpravy.

 

Príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak, aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta. Nájomca a osoba vykonávajúca stavebné úpravy hrobového miesta nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o príslušenstvo iných hrobov. Stavebné úpravy je nájomca povinný nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pred ich uskutočnením a je povinný prevádzkovateľovi pohrebiska nahlásich aj ich skončenie.

 

 


Vytvorené: 18. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 8. 2021 14:26
Autor: Správca Webu