Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Opoj
ObecOpoj

Pozvanie na 32. ročník cestného behu „ Majcichovská desiatka”

Kedy: 5. 3. 2023 9:00

Kde: Kultúrny dom Majcichov

mapa

Srdečne Vás pozývam na náš beh – Majcichovská desiatka, ktorý sa uskutoční dňa 5.3.2023.
S pozdravom,
Ing. Tibor Marek
Starosta obce Majcichov

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času (beh)

M10 pozvánka 2023 (205 kB)

Propozície M10 2023 (323.06 kB)

 

Registrácia :

https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2759&&Ing=skIng%3Dsk&fbclid=IwAR3nuAMUWQdiS2GuJi_87nV5HHH9Q-Amgb54zLpZOnr_GsCGHCFeHkYQrZw

Obec Majcichov, Základná škola Jána Palárika v Majcichove, Materská škola v Majcichove, Obecný futbalový klub Majcichov, Slovenský Červený kríž v Majcichove, Slovenský bežecký spolok . usporiadajú 32. ročník medzinárodného cestného behu

MAJCICHOVSKÁ D E S I A T K A

Putovný pohár Ing. Vladimíra Remeka, prvého československého kozmonauta

Majcichov (okres Trnava), nedeľa 05. marca 2023

Organizačný štáb:

Predseda: Ing. Tibor MAREK, starosta obce

Podpredseda: Ing. Anton FROLKOVIČ, zástupca starostu

Technický riaditeľ a hlavný rozhodca: Milan KRAIC, tel. kontakt: 0903 243 206

Lekár pretekov: MUDr. Michal VAŠÍČEK

Členovia štábu: Ing. Alena MAREKOVÁ, Mgr. Jana HORVÁTHOVÁ, Ing. Marián KLUČÁR, Ing. Róbert KOLLÁR, RNDr. Tibor KOLLÁR, Miroslav KYSELICA, Marián ZAŤKO, Mgr. Vladimír ŽÁK Moderátor: Mgr. Jaroslav LIESKOVSKÝ

Technické ustanovenia:

Kategórie (10 km, asfaltová cesta): M – muži (absolútne poradie), M40 – muži od 40 do 49 rokov, M50 – muži od 50 do 59 rokov, M60 – muži od 60 do 69 rokov, M70+ – muži od 70 rokov / Memoriál Tiborka Vaňu, Ž – ženy (absolútne poradie), Ž35 – ženy od 35 do 49 rokov, Ž50+ – ženy od 50 rokov, MJ – juniori do 19 rokov, ŽJ – juniorky do 19 rokov.

Slávnostný štart celého pelotónu bude o 11.45 h pred obecným úradom, ostrý štart o 12.00 h. Poradie vyhodnotíme elektronickým časomerom. Kategórie sú spracované podľa technických ustanovení SAZ a AIMS.

Rámcové preteky:

1. Predškolský vek, dievčatá: 90 m / štart o 10.00 h

2. Predškolský vek, chlapci: 90 m / štart o 10.05 h

3. žiačky, rok narodenia 2014 a mladšie: 125 m / 10.10 h

4. žiaci, rok narodenia 2014 a mladší: 125 m / 10.15 h

5. žiačky, rok narodenia 2012 a 2013: 250 m / 10.20 h

6. žiaci, rok narodenia 2012 a 2013: 333 m / 10.25 h

7. žiačky, rok narodenia 2010 a 2011: 444 m / 10.30 h

8. žiaci, rok narodenia 2010 a 2011: 555 m / 10.35 h

9. žiaci a žiačky, rok narodenia 2008 a 2009: 1 000 m / 10.45

Pre žiacke preteky neplatí elektronická registrácia vopred. Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších trojíc sa začne o 11.00 h pred kultúrnym domom. Osobitne bude hodnotené poradie dievčat, osobitne chlapcov.

Informácie: Obec Majcichov, Obecný úrad 606, 919 22 Majcichov, okres Trnava; e-mail: starosta@majcichov.sk, 0907 407 804 Účastnícky limit: 450 bežcov

Registrácia: on‐line prihlasovanie do 02.03.2023 na stránke: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2759&lng=sk

REGISTRÁCIA V DEŇ PRETEKOV NA MIESTE KONANIA JE MOŽNÁ!!!

Prezentácia: Kultúrny dom Majcichov v deň pretekov v čase od 9,00 do 11,00 hod.

Online prihlasovanie bude ukončené 02.03.2023 o 23:55 hod. alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartový vklad: 10 € / hlavná kategória /. Obyvatelia obce Majcichov bezplatne.

Meranie času a výsledky:

Elektronický časomer zabezpečuje firma Časomiera-VOS-TPK s.r.o. – www.sportsofttiming.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.sportsofttiming.sk.

Štartovné číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, pošlite e-mail na info@vos-tpk.sk. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Ceny:

Traja najrýchlejší v celkovom poradí (muži, ženy, juniori, juniorky): 50€ – 40€ – 30€. Finančné odmeny pre ďalšie vekové kategórie mužov a žien sú rovnaké: 1. miesto 30€, 2. miesto 25€, 3. miesto 20€.

Prémia:

Absolútny víťaz a absolútna víťazka Majcichovskej desiatky navyše získajú finančnú prémiu 50€. Osobitná cena (50€) bude udelená aj v prípade prekonania rekordov Majcichovskej desiatky na pôvodnej trati.

Samostatne /ženy a muži/ bude vyhodnotená aj kategória desiatkarov, ktorí majú trvalé bydlisko v Majcichove – 1. miesto 30€, 2. miesto 25€, 3. miesto 20€.

Popis trate:

Rýchly asfaltový okruh bez prevýšenia v uliciach Majcichova, 1 015 m + 3 x 2 995 m. Trať je úradne premeraná, má oficiálny certifikát Slovenského atletického zväzu. Ostrý štart hlavného pelotónu už tradične býva súbežne s hlaholom poludňajších zvonov.

Občerstvenie na trati:

Počas pretekov bude možné občerstvenie na 3-och miestach na trati.

Občerstvenie:

Po skončení pretekov bude zabezpečené pre bežcov a bežkyne M-10 občerstvenie.

Účastnícka tombola:

Hodnotné vecné ceny budú vylosované medzi účastníkov klasifikovaných v M-10. Žrebovanie (od 15. ceny vyššie) sa uskutoční v priebehu hlavných pretekov, zoznam bude vyvesený v priestoroch prezentácie a v hlavnej sále. Stane sa tak kvôli urýchleniu záverečného ceremoniálu.

Doprava:

Mimoriadny autobus, s označením M-10, odíde o 10:30 h spred železničnej stanice v Trnave. Odchod späť bude po vyhlásení výsledkov, približne o 15.30 h. Bezplatná preprava.

Poznámka:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Organizátori Majcichovskej desiatky od roku 2015 zabezpečujú pre bežcov a bežkyne nový priestor na prezliekanie a parkovanie motorových vozidiel na futbalovom štadióne v Majcichove (Štadión Viktora Karela). Keďže táto zmena sa osvedčila, pri 32. kapitole M-10 opäť poslúžia pretekárom tie isté šatne. Rekordy M-10: Z mužov dosiahol najrýchlejší čas na pôvodnej trati víťaz 4. ročníka (1982) Jozef Lenčéš, atlét Interu Bratislava, 29:41,2 min; medzi ženami mala rekordný zápis 34:21,2 min víťazka 9. ročníka (1987) a slovenská rekordérka Ľudmila Melicherová zo Slávie PF Banská Bystrica.

Víťazi Majcichovskej desiatky

1979 Jozef EICHENBAUM, Spartak ZŤS Dubnica n. V., 31:04,5 1980 Anton JAVORKA, TJ Družba Piešťany, 30:24,2 1981 Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava, 32:25,2 1982 Jozef LENČÉŠ, Atletický oddiel TJ Internacionál Slovnaft Bratislava, 29:41,2; rekord podujatia na pôvodnej trati 1983 Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava, 30:41,8 1984 Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava, 31:09,8 1985 Mojmír LÁNÍČEK, Dukla Banská Bystrica, 30:25,3 1986 Milan SEMAN, TJ Internacionál ZŤS Bratislava, 31:25,4 1987 Pavol KUPEC, Slávia UK Bratislava, 31:50,2 1988 Milan SLIVKA, ZVL Kysucké Nové Mesto, 30:16,7 1989 Milan SEMAN, TJ Internacionál ZŤS Bratislava, 30:44 1990 Milan SEMAN, TJ Inter Slovnaft Bratislava, 31:34 1992 Ján KRIŽÁK, TJ Považan Nové Mesto nad Váhom, 31:47 2004 Miroslav HLÚPIK, AŠK Grafobal Skalica, 31:41 2005 Ján KRIŽÁK, AŠK Grafobal Skalica, 31:34 2006 Imrich MAGYAR, AMK Nové Zámky, 31:08 2007 Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky, 31:23 2008 Milan FEDÁK, AK Martin, 33:04 2009 Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky, 33:24 2010 Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky, 32:25 2011 Matej FEDÁK, Slávia UK Bratislava, 32:17 2012 Ondrej PUŠKÁR, AK AŠK Slávia Trnava, 31:31 2013 Lukáš HÝL, Malatiná, 32:54 2014 Branislav ŠARKAN, MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto, 31:42 2015 Juraj VITKO, JM Demolex Bardejov, 32:15 Nikola ČORBOVÁ, SportDiag Team Senec, 35:12 2016 Alexander JABLOKOV, Slávia UK Bratislava / behame.sk, 32:29 Petra FAŠUNGOVÁ, Dukla Banská Bystrica, 36:01 2017 Boris CSIBA, Slávia UK Bratislava, 31:34 – osobný rekord Petra FAŠUNGOVÁ, Dukla Banská Bystrica, 35:41 – osobný rekord 2018 Branislav ŠARKAN, MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto, 31:44 Veronika ZRASTÁKOVÁ, ŠK ŠOG Nitra, 37:08 2019 Tibor SAHAJDA, BMSC Bratislava, 30:24 Veronika ZRASTÁKOVÁ, 36:12 – osobný rekord 2020 Tibor SAHAJDA, BMSC Bratislava, 29:53 - rekord na súčasnej trati Silvia VALOVÁ, AK Zdravie v pohybe Lučatín, 34:39 – ženský rekord na súčasnej trati Obaja víťazi zároveň získali majstrovské tituly Slovenského atletického zväzu 2020 v cestnom behu na 10 km. 2022 Martin RUSINA, BMSC Bratislava, 31:52 Iveta FURÁKOVÁ, Šk Detva v Pohybe, 38:00

Prílohy

M10 pozvánka 2023.doc

M10 pozvánka 2023.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 205 kB

propozície M10 2023.pdf

propozície M10 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,06 kB

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Kultúrny dom Majcichov, Majcichov, 91922
Dátum vloženia: 25. 1. 2023 8:27
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 1. 2023 9:45
Autor: Správca Webu

Aktuality

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

facebook

instagram

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
jasná obloha 26 °C 14 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 29/16 °C
streda 19. 6. oblačno 28/18 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 25/14 °C

Členstvo

ZMOS

ZMO REGION

MAS 11 PLUS

Mikroregión 11 PLUS