Obsah

Zmluvy, faktury, objednávky

pripravuje sa ..

Zmluvy, faktury, objednávky od 17.5. 2018

 https://opoj.samospravaonline.sk/web/index.php 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2023

Späťvzatie Návrhu na vklad

3665/2023

1,00 EUR

Obec Opoj

Miroslav Kudláč, Dušan Kudláč

18.09.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku : IROP-Z302091DHK5-91-108

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

5 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Opoj

11.09.2023

Nájomná zmluva uzavretá podľa ust. §685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Nájomná zmluva uzavretá podľa ust. §685 a nasl. zá

176,37 EUR

Jozef Šušel

Obec Opoj

21.08.2023

Zmluva o sponzoringu

2023/SP/3

1 500,00 EUR

Reality Pro32, s.r.o.

Obec Opoj

16.08.2023

Zmluva o sponzoringu

2023/SP/2

1 000,00 EUR

RENERT s.r.o.

Obec Opoj

15.08.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

20,00 EUR

hudobné zoskupenie VOISING

Obec Opoj

15.08.2023

Zmluva o sponzoringu

2023/SP/1

500,00 EUR

Opoj Rezidencia, s.r.o.

Obec Opoj

14.08.2023

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavb

1,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Opoj

03.08.2023

Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzkov

Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväz

950,00 EUR

RENERT s.r.o.

Obec Opoj

31.07.2023

Nájomná zmluva, Báčik

Nájomná zmluva, Báčik

Neuvedené

Štefan Báčik

Obec Opoj

25.07.2023

Návrh Zmluvy o dielo č.2023/07/04

Návrh Zmluvy o dielo č.2023/07/04

Neuvedené

CS, s.r.o.

Obec Opoj

24.07.2023

Príkazná zmluva č.227 VO/03/2023/PL-KSVO

Príkazná zmluva č.227 VO/03/2023/PL-KSVO

600,00 EUR

Združenie miest a obcí, region JE Jaslovské Bohunice

Obec Opoj

24.07.2023

Príkazná zmluva č.226 VO/03/2023/EL-KSVO

Príkazná zmluva č.226 VO/03/2023/EL-KSVO

600,00 EUR

Združenie miest a obcí, region JE Jaslovské Bohunice

Obec Opoj

24.07.2023

Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja

Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja

0,25 EUR

biobio s.r.o

Obec Opoj

17.07.2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

ATELIER KM, s.r.o.

Obec Opoj

17.07.2023

Zmluva o zrušení vecného bremena a zriadení vecného bremena

Zmluva o zrušení vecného bremena a zriadení vecnéh

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Opoj

17.07.2023

Zmluva o užívaní pozemkov vo vlastníctve obce uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva o užívaní pozemkov vo vlastníctve obce uzat

150,00 EUR

FibreTel s.r.o.

Obec Opoj

13.07.2023

Zmluva o dielo

1/2023/ZoD

120,00 EUR

Jazdecký klub Ranč 4C

Obec Opoj

29.06.2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 393,35 EUR

Obec Opoj

Miroslav Kudláč, Dušan Kudláč

29.06.2023

Späťvzatie Návrhu na vklad

2164/2023

Neuvedené

Obec Opoj

Miroslav Kudláč, Dušan Kudláč

28.06.2023

Zmluva o nájme bytu opakovaná

2/252/2023

105,00 EUR

Obec Opoj

Petra Kavalcová

22.06.2023

Kúpna zmluva

2022

1 393,35 EUR

Obec Opoj

Miroslav Kudláč, Dušan Kudláč

22.06.2023

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku

Dodatok č. 2

50,00 EUR

Obec Opoj

Erika Junasová

14.06.2023

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2022/01 podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991vZb. Obchodného zákonníka1

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2022/01 podľa § 53

Neuvedené

Veľkoobchod stavebného materiálu s.r.o.

Obec Opoj

19.05.2023

Zmluva č. 4/2023

Zmluva č. 4/2023

215,08 EUR

Mesto Trnava

Obec Opoj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: