Navigácia

Obsah

Zmluvy

2021

Zmluva o poskytnutí služby - Gemini Group s.r.o. 26.04.2021

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby - ReZet.s.r.o. 06.05.2021

Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku - OPOJ Rezidencia 24.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce číslo 4/2021 - Telovýchovná jednota Družstevník Opoj 04.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - In g. Serenčéšová 04.06.2021

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Opoj č. zmluvy 1/2021 - Folklórna spevácka skupina Senior klub 08.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Opoj č. 5/2021 - Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Opoj 08.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 26.07.2021

Mandátna zmluva - T-TEAM s.r.o. 27.07.2021

Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu, Zmluva o nájme komunikačného vedenia - AIRNET s.r.o 28.07.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku - Reality Pro32 08.09.2021

Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE2311201831 - Envipak 06.10.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU - Packeta Slovakia s.r.o. 06.10.2021

Zmluva o nájme bytu - Guľa Ľuboš 14.10.2021

Dohoda - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 21.10.2021

Dohoda o prevzatí nákladov vzniknutých v súvislosti s obstarávaním územného plánu obce - Zilonis s.r.o. 21.10.2021

Zmluva o nájme bytu - opakovaná - Matúš, Matúšová 26.10.2021

Zmluva o nájme bytu - Mário Mrva 15.11.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy - Defense Pro, s.r.o. 25.11.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku - OZ Pomoc psíkom 25.11.2021

Stránka