Navigácia

Obsah

Zmluvy

2022

Zmluva o nájme bytu - Michal Jonáš 24.01.2022

Zmluva o poskytovaní reklamných služieb 28.01.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv - Galileo Corporation s.r.o. 14.02.2022

Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy - Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. 21.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 1/2022 - Poľovnícke združenie 01.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2/2022 - RK cirkev, farnosť Opoj 01.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 3/2022 - SZCHPH - ZO Opoj 01.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 4/2022 - JDS - ZO Opoj 01.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 5/2022 - JDS - ZO a FSS Senior klubOpoj 01.03.2022

Zmluva o poskytnutí príspevku č. 1_2022 - FSS Senior klub 01.03.2022

Zmluva o poskytovaní technickej služby - AIRNET s.r.o. 25.03.2022

Zmluva o nájme bytu - František Šípka 25.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov - M. Jaroš 31.03.2022

2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie 22.01.2021

Zmluva o spolupráci - Medical Safe, s.r.o. 25.01.2021

Zmluva o spolupráci Medical Safe, s.r.o. 15.02.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. 15.02.2021

Zmluva o spolupráci Medical Safe, s.r.o. 20.2.2021 22.02.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Mgr. Réka Lančaričová Nagyová 22.02.2021

Zmluva o spolupráci Medical Safe, s.r.o. 27.2.2021 01.03.2021

Stránka