Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie úrovne triedenia odpadov za rok 2021

Obec Opoj, zastúpená starostom obce JUDr. Petrom Bartovičom Vám oznamuje, že úroveň triedenia odpadu za rok 2021 bola nasledovná:

 

121,67/462,83x 100 = 26,29 %

 

     Zákonný poplatok za uloženie zmesového komunálneho a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2022 pre úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v rozmedzí od 20-30 % je 27 €/t.

 

Výpočet úrovne triedenia odpadu za rok 2021 (20.76 kB)

Vyvesené: 25. 2. 2022

Dátum zvesenia: 1. 3. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť