Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN obce Opoj č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť