Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 95x | 18.05.2021

Ohlasenie_stavebnych_uprav Stiahnuté: 48x | 09.04.2021

Ohlasenie_udrziavacich_prac Stiahnuté: 40x | 09.04.2021

Vyhlasenie_stavebneho_dozora Stiahnuté: 38x | 09.04.2021

ziadost_reklamne_zariadenia Stiahnuté: 40x | 09.04.2021

ziadost_zmena_stavby_pred_dokoncenim Stiahnuté: 43x | 09.04.2021

ziadost_zmena_uzivania_stavby Stiahnuté: 49x | 09.04.2021

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu Stiahnuté: 44x | 09.04.2021

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie Stiahnuté: 51x | 09.04.2021

Písomný záväzok k Žiadosti o povolenie zvláštneho užívania MK Stiahnuté: 34x | 09.04.2021

Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia Stiahnuté: 40x | 09.04.2021

Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby Stiahnuté: 45x | 09.04.2021

ZIADOST_-_MALY_ZDROJ Stiahnuté: 39x | 09.04.2021

Ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby Stiahnuté: 83x | 09.04.2021

Ziadost_o_povolenie_zmeny_uzivani_stavby Stiahnuté: 39x | 09.04.2021

ZIADOST_O_STAVEBNE_POVOLENIE_-_odbor_stavebny_a_zivotneho_prostredia Stiahnuté: 44x | 09.04.2021

Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim Stiahnuté: 41x | 09.04.2021

ziadost_uzemne_rozhodnutie Stiahnuté: 59x | 09.04.2021

ziadost_vyrub_drevin Stiahnuté: 44x | 09.04.2021

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 70x | 25.05.2021

Stránka