Navigácia

Obsah

Zákaldná škola Jána Palárika v Majcichove

 

 

Meno školy: Základná škola Jána Palárika
Email školy: riaditel@zsjpmajcichov.sk, sekretariat@zsjpmajcichov.sk (podateľňa)
Telefón: +421 33 55 83 118
Adresa školy: 919 22 Majcichov 536
IČO: 36093734
DIČ:

2021553490

 

https://zsmajcichov.edupage.org/