Navigácia

Obsah

Symboly obce

Erb a vlajka obce

Obec Opoj doposiaľ nemala historicky doložený erb, z ktorého by bolo možné vychádzať pri tvorbe nového obecného znaku. Z toho dôvodu na základ nového erbu bolo použité patrocínium kostola, zasväteného Najsvätejšej Trojici. Zdôvodnenie použitia Božieho oka, holubice a kríža vychádzalo z heraldických zvyklostí. Symboly motívu Trojice možno vyjadriť tak, že Boha Otca bude vyjadrovať Božie oko, Ducha holubica a Syna Kríž. Z grafického, ikonografického ale aj výtvarného hľadiska je vhodné Božie oko doplniť žiariacimi lúčmi a Kristov Kríž písmenami gréckej abecedy -alfa a omega. V ikonografii majú kríž ako svoj atribút viacerý svätý, preto doplnenie Kristovho Kríža o písmená gréckej abecedy alfa a omega jednoznačne poukazuje na Ježiša Krista.

Erb obce  Opoj má teda túto podobu:

V modrom štíte striebornými gréckymi literami alfa a omega sprevádzajú zlatý latinský kríž, prevýšený striebornou lietajúcou holubicou a strieborným, zlatolemým zlato žiariacim Božím okom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného neskorogotického štítu. V zmysle heraldickej konvencie je možné zlatú podľa potreby vyjadriť aj žltou a striebornú bielou farbou, pričom sa však vždy bude popisovať ako zlatá a strieborná.

Vlajka obce Opoj:

Vlajka obce Opoj pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, modrej, žltej, bielej a modrej. Ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
K obecným insígniám ďalej partia pečať obce, zástava, krátka zástava, koruhva, znaková zástava, kombinovaná alebo tiež “veľká” koruhva a štandarda starostu. Všetky sú ladené v podobnom duchu, ako vyššie popisovaný erb a vlajka.