Navigácia

Obsah

Súčasnosť

K dátumu 31.12.2016 má obec Opoj k 1062 obyvateľov. Kultúrny život v obci je bohatý, konajú sa rôzne kultúrne podujatia pre dospelých, deti a mládež. Zabezpečujú sa spoločenské akcie, výročia štátnych sviatkov, významných dní a reprezentačných akcií. V obci sa rieši aj otázka služieb. Svoje služby ponúkajú predajne potravín, kaderníctvo, pošta,. Svoje zázemie našli v obci viacerí podnikatelia z rôznych odvetví.  Obyvatelia majú možnosť využiť aj priestory kultúrneho domu na rôzne rodinné oslavy a kary. Pozornosť sa venuje aj výchove a vzdelávaniu detí a mládeže, ktoré zabezpečuje Materská škola so  Školskou jedálňou. V obci sa nachádza futbalový štadión s kvalitným trávnikom a šatňami.

Obec Opoj