Navigácia

Obsah

Farský erb

14. 6. 2003 bol predstavený nový farský erb. Požehnal ho administrátor farnosti Pavol Zemko, ako aj novú okrúhlu farskú pečiatku. Dokument Heraldickej komisie Ministersrva vnútra SR  bol umiestnený v sakristii kostola a farebné plastické vyobrazenie erbu bolo umiestnené na opierke kňazského sedes v kostole. Erb farnosti Opoj obsahuje v modrom štíte pod čiernym kňazským klobúkom vyjadrujúcim cirkevnú organizáciu farnosti, zasvätenú Najsvätejšej Trojici pod ochranou Bolestnej Panny Márie, čo sygnifikujú tri strieborné lupene spojené zlatou sponou osadené v červenom srdci do ktorých sa vbodáva sedem zlato – červeno – strieborných mečov bolesti.

farský erb