Navigácia

Obsah

Vyhláška RÚVZ Trnava

Typ: ostatné
VyhláškaVyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany - nariadenie všetkým prevádzkovateľom zariadení

Vyhláška RUVZ Trnava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a y) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:


§ 1


Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c), e) a y) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m² z predajnej plochy určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
b) pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m², v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),
c) zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami,
d) v prípade samoobslužných pokladní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
e) v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti).


§ 2
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mgr. Tomáš Hauko, MPH, v. r.
regionálny hygienik


Príloha

Vytvorené: 3. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2021 08:15
Autor: Správca Webu