Navigácia

Obsah

Výzva na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

Typ: ostatné
odstraňovanie burín a kosenieObec Opoj upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ktorá im vyplýva priamo z ust. § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "Zákon č. 220/2004 Z.z.).

Každý vlastník, nájomca a správca, ktorý nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a ktorý spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej alebo nepoľnohospodárskej pôdy dopúšťa sa podľa § 25 Zákona č. 220/2004 Z.z. priestupku na úseku ochrany poľnohospodárkej pôdy, za čo mu možno uložiť pokutu do výšky 330 Eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi sa v zmysle § 26 citovaného zákona uloží pokuta od 166 Eur do 33 200 Eur. 

Na základe vyššie uvedeného obec Opoj vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske aj nepoľnohosopodárske pozemky v nezaburinenom stave, aby včas odstraňovali burinu z pozemkov a pravidelne pozemky kosili.


Vytvorené: 26. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2020 11:39
Autor: Správca Webu