Navigácia

Obsah

Daňové priznanie

Typ: ostatné
Daňové priznanieObec Opoj ako správca miestnych daní v k. ú. Opoj, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v z .n. p., upozorňuje daňovníkov u ktorých nastali zmeny v miestnych daniach oproti roku 2020, že sú povinní do 31.01.2021 podať na Obecnom úrade v Opoji daňové priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, so stavom k 1.1.2021.

Obec Opoj ako správca miestnych daní v k. ú. Opoj, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v z .n. p., upozorňuje daňovníkov u ktorých nastali zmeny v miestnych daniach oproti roku 2020, že sú povinní do 31.01.2021 podať na Obecnom úrade v Opoji daňové priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, so stavom k 1.1.2021.

Tlačivá priznania sú rovnaké pre fyzické aj právnické osoby  a sú k dispozícii na stiahnutie:

Tlačivo - Daňové priznanie

Ako vyplniť daňové priznanie

 

Tlačivo je po vyplnení potrebné podpísať a  zaslať poštou na adresu: Obecný úrad Opoj, Opoj č. 1, 919 32  Opoj, alebo vhodiť do schránky umiestnenej pri vchode OcÚ, prípadne naskenované poslať na adresu andrea.marekova@opoj.sk.

V súvislosti s Uznesením vlády SR zo dňa 31.12.2020 č. 808/2020 Obecný úrad v Opoji je pre verejnosť zatvorený do 24. januára 2021.


Prílohy

Vytvorené: 10. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2021 20:56
Autor: Správca Webu