14. 6. 2003 bol predstavený nový farský erb. Požehnal ho administrátor farnosti Pavol Zemko, ako aj novú okrúhlu farskú pečiatku. Dokument Heraldickej komisie Ministersrva vnútra SR  bol umiestnený v sakristii kostola a farebné plastické vyobrazenie erbu bolo umiestnené na opierke kňazského sedes v kostole. Erb farnosti Opoj obsahuje v modrom štíte pod čiernym kňazským klobúkom vyjadrujúcim cirkevnú organizáciu farnosti, zasvätenú Najsvätejšej Trojici pod ochranou Bolestnej Panny Márie, čo sygnifikujú tri strieborné lupene spojené zlatou sponou osadené v červenom srdci do ktorých sa vbodáva sedem zlato – červeno – strieborných mečov bolesti.