Pozvánka na zasadnutie OZ 28.10.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.10.2014

Návrh rozpočtu obce Opoj na roky 2015-2017

Návrh rozpočtu obce Opoj na roky 2015-2017

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie ku konaniu volieb do orgánov samosprávy obcí

Pozvánka na zasadnutie OZ – 12.8.2014

Pozvánky na zasadnutie OZ 12.8.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.5.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ

Návrh Záverečného účtu obce Opoj za rok 2013

Záverečný účet obce Opoj za rok 2013 Príjmy – vyhodnotenie rozpočtu 2013 Výdavky – vyhodnotenie rozpočtu 2013

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy Opoj

Výberové konanie – riaditeľka MŠ

Pozvánka na pochovávanie basy.

Folklórny súbor Senior klub Opoj, Vás srdečne pozýva na vystúpenie “POCHOVÁVANIE BASY”, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome Opoj, v utorok 4.3.2014 o 18.30 hodine. O občerstvenie je postarané. Príďte sa zabaviť!

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.2.2014

Pozvánka na OZ

Návrh rozpočtu na roky 2014-2016

Rozpočet na roky 2014-2016.pdf- návrh

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing