Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy Opoj

Výberové konanie – riaditeľka MŠ

Pozvánka na pochovávanie basy.

Folklórny súbor Senior klub Opoj, Vás srdečne pozýva na vystúpenie “POCHOVÁVANIE BASY”, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome Opoj, v utorok 4.3.2014 o 18.30 hodine. O občerstvenie je postarané. Príďte sa zabaviť!

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.2.2014

Pozvánka na OZ

Návrh rozpočtu na roky 2014-2016

Rozpočet na roky 2014-2016.pdf- návrh

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

letak_112

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Cas zvyseneho nebezpecenstva vzniku poziaru

VZN č. 1/2013 k Zmene 2/2012 ÚPO Opoj

VZN 1_2013 – Zmena 2_2012 ÚPO

Pozvánka na zasadnutie OZ – 11.6.2013

Pozvánky na OZ

REGISTER OBNOVENEJ EVIDENCIE POZEMKOV

V katastrálnom území Opoj prebieha register obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Nakoľko v katastrálnom území sa nachádza veľa prídelových listín, žiadame vlastníkov, aby predložili prídelové listiny  (stačia fotokópie) na kontrolu, resp. zapracovanie vlastníctva do registra.  Predmetné listiny môžete priniesť na Obecný úrad Opoj, alebo [...]

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV S POZASTAVENOU ŽIVNOSŤOU

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, upravia svoje právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6 do troch rokov od účinnosti tohto zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne. V praxi to znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1. júnu 2010 pozastavené prevádzkovanie [...]

Created by websajt.sk | Designed by: Best CD Rates | Thanks to dcreators, Las Vegas Condo High Rises and Conveyancing